Obchodní podmínky

Pokud není předem a písemnou formou dohodnuto jinak, jsou obchodní podmínky obecně stanoveny aktuálně platnými zákony ČR.