Záložní zdroje pro krby

Záložní zdroj pro krb

    Používáme-li pro vytápění krb, zálohujeme pro případ výpadku dodávky elektřiny buď napájení oběhového čerpadla (pokud máme teplovodní vložku - výměník), nebo napájení ventilátorů (u horkovzdušných / teplovzdušných rozvodů). Spolu s tím můžeme zazálohovat i příslušnou řídící elektroniku, nebo jinou automatiku, například automatickou regulaci hoření.

Pro tento účel je samozřejmě možno použít prakticky všechny vyráběné záložní zdroje / náhradní zdroje řady MTN.

    I když se snažíme aby naše záložní zdroje řady MTN byly nejen technicky, ale i vzhledově dokonalé, může se v některých specifických případech nebo při vysokých estetických nárocích i přesto stát, že běžné standardní řešení nebude vyhovovat. Záložní zdroj je přeci jen především technické zařízení a může být rušivým prvkem v interiéru, stejně tak jako baterie, viditelná nezbytná kabeláž atd.

Pro takovéto případy jsme schopni nabídnout následující zakázkové řešení:

- veškerou elektroniku včetně baterie a kabeláže je možno umístit do k tomuto účelu připravenému prostoru v obezdívce krbu. Vhodný prostor musí být ve spodní části obezdívky stranou od krbové vložky, v části která se již od krbové vložky pokud možno neprohřívá. Musí zde být dostupná síťová zásuvka nebo jiný přívod napájení a je potřeba sem dotáhnout výstup z teplotního čidla / termostatu a kabel k oběhovému čerpadlu nebo k ventilátorům či jiné další elektronice. Na toto je dobré pamatovat již při stavbě krbu a zahrnout do projektu. Tyto úpravy je však možné provést i dodatečně u stávajících krbů.

Zatímco je tedy veškerá elektronika včetně baterie a kabeláže pěkně schovaná v prostoru v obezdívce krbu, tento prostor se po zapojení a odzkoušení funkce všech komponent zakryje deskou, která slouží současně jako přední panel přístroje a jsou na ní umístěné i všechny ovládací a indikační prvky. Pro decentní vzhled používáme pro tento panel například mosaz v různých povrchových úpravách nebo dokonce umělý kámen v několika různých odstínech s vygravírovanými nápisy tak, aby tato část nepůsobila rušivě a výsledný estetický dojem byl opravdu maximální.

 

Grafické znázornění aplikace záložního zdroje / náhradního zdroje v topném systému