Otázky a odpovědi: Otázky a odpovědi / FAQ

V čem jsou záložní zdroje / náhradní zdroje řady MTN oproti konkurenci lepší ?
Jaké jsou výhody záložních zdrojů MTN ?

Záložní zdroje / náhradní zdroje řady MTN byly firmou KB Electronics vyvinuty a jsou neustále zdokonalovány na základě podnětů a připomínek jak běžných uživatelů, tak i topenářů a specializovaných topenářských firem se kterými úzce spolupracujeme. Záložní zdroje / náhradní zdroje řady MTN jsou oproti konkurenčním výrobkům vybaveny celou řadou "vychytávek" které tak výrazně zvyšují jejich celkovou užitnou hodnotu. To vše při zachování velice příznivé ceny.

Jako příklad uveďme třeba dvoustupňovou indikaci vybití baterie:

- indikační LED "Baterie" která je na předním panelu naprosto všech zdrojů řady MTN při poklesu napětí baterie pod úroveň 10,7V přerušovaným svitem, nebo chcete-li blikáním včas varuje, že se baterie blíží vybití. Od této aktivace ke stavu kdy bude baterie zcela odpojena (aby nedošlo k jejímu nevratnému poškození z důvodu hlubokého vybití) přitom zbývá ještě dost času, aby uživatel na základě této informace již buď nadále nepřikládal a nechal oheň v topeništi v klidu dohořet, nebo třeba připravil na výměnu druhou, rezervní baterii. Zdroj přitom stále normálně pracuje v záložním režimu, k odpojení baterie dojde až při dalším poklesu jejího napětí pod úroveň 9,5V. Drtivá většina, ne-li všechny záložní / náhradní zdroje na našem trhu takovouto jednoduchou funkcí vybaveny nejsou a pouze indikují odpojenou baterii, takže ve výsledku uživatele "překvapí" nečekaným náhlým výpadkem stejně tak jako když dojde k výpadku síťového napětí. Pokud je výpadek síťového napětí delší než může baterie svojí kapacitou pokrýt, dojde vlastně v tomto případě jen se zpožděním k tomu, k čemu by jinak došlo hned bez záložního zdroje.

Toto byl jen jeden malý příklad za všechny na kterém je ale jasně vidět, že záložní zdroje / náhradní zdroje řady MTN jsou oproti konkurenci opravdu skutečně propracované a nenechají uživatele jak se říká "ve štychu" když je zrovna opravdu potřebuje.

Firma KB Electronics je i přes svůj název ryze českým výrobcem bez jakékoli cizí účasti a proto můžeme bez ohledu na něčí zájmy pro své zákazníky vyvíjet a vyrábět jen ty skutečně nejlepší výrobky.

Jaké vlastnosti by měl mít kvalitní záložní zdroj / náhradní zdroj pro oběhové čerpadlo ?

Opravdu kvalitní záložní zdroj / náhradní zdroj pro oběhové čerpadlo by měl tyto vlastnosti:

  • Měl by být vybaven termostatem
  • Měl by mít dvoustupňovou indikaci vybití a odpojení baterie - viz předchozí odpověď
  • Baterii by měl automaticky nabíjet a udržovat v nabitém pohotovostním stavu
  • Měl by být energeticky úsporný
  • Měl by být v provozu nehlučný
  • Neměl by obsahovat ventilátor kterým se dostává prach a jiné nečistoty do přístroje

Jak vybrat vhodný typ záložního zdroje ?

Vhodný typ záložního / náhradního zdroje vybereme jednak podle oběhového čerpadla jehož napájení má být zálohováno a dále podle požadovaných vlastností - vodítkem by mohli být odpovědi obsažené v předchozí otázce. Nakonec zvolíme provedení podle zamýšleného umístění záložního zdroje - pultové nebo nástěnné.

Jaký je rozdíl mezi záložním zdrojem a náhradním zdrojem ?

Žádný - jde jen o rozdílné názvosloví pro stejný druh přístroje, my používáme označení "záložní zdroj" nebo oba názvy oddělené lomítkem.


Záznamy: 1 - 4 ze 4