Funkce

 

Popis funkce

 

Přístroj je primárně určen pro řízení a zálohované napájení teplovodního čerpadla v případě výpadku dodávky napětí v elektrorozvodné síti.

Přístroj pracuje plně automaticky, v závislosti na nastavené požadované teplotě potenciometrem na předním panelu dojde při dosažení shodné teploty na teplotním čidlu k sepnutí výstupu pro napájení teplovodního čerpadla. V případě výpadku síťového napětí je tento výstup napájen z měniče, který zajišťuje přeměnu stejnosměrného napětí z 12V baterie na střídavé napětí 230V / 50Hz, tedy stejné jako v elektrorozvodné síti.

Po obnovení dodávky elektrické energie přepne přístroj výstup zpět na napájení ze sítě a zároveň dobíjí připojenou baterii. Proces nabíjení se řídí inteligentním algoritmem pro kvalitní a zároveň k baterii šetrné nabíjení a poté udržování baterie v nabitém, pohotovostním stavu (tzv. “Standby” provoz) s plnou kapacitou baterie k dispozici pro případ následného výpadku napětí v elektrorozvodné síti.

Při napájení z měniče je implementována funkce „Soft-Start“, která zejména šetří baterii ale i motor čerpadla a celou soustavu. Měnič vyniká vysokou účinností, což má podstatný vliv na využití baterie a z hlediska uživatele je nejvíce důležitá výrazně prodloužená doba zálohování s daným typem baterie.

  

Zadní panel záložního zdroje

 Zadní panel záložního zdroje