Aplikace

 

Aplikace záložního zdroje

Grafické znázornění aplikace záložního zdroje / náhradního zdroje v topném systému